Τα Γ.Α.Κ. εναι μλος του Athens Culture Net

 
Αρχικ   English
 
 

***Σας ενημερνουμε τι βρσκεται σε εξλιξη η διαδικασα κατασκευς του νου μας ισττοπου.

Ως εκ τοτου, στον παρντα δικτυακ τπο θα γνεται  περιορισμνη ανανωση του περιεχομνου.

Ευχαριστομε για την κατανησ σας.


ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ @ΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ

Σας ενημερνουμε τι αντιμετωπστηκε το πρβλημα δυσλειτουργας του συστματος διαχερισης αρχειακν δεδομνων @ρχειομνμων και τι συνεχζουμε τις εργασες προκειμνου να αποκατασταθε οριστικ η λειτουργα του.


ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΓΑΚ

ΕΓΓΡΑΦΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Το Αναγνωστριο στις 11/7/2019, ημρα Πμπτη θα κλεσει στις 13:30 μμ λγω της Συνεδρασης της Εφορεας των ΓΑΚ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Απ 8/7/2019 ως και 31/7/2019 το αταξινμητο αρχειακ υλικ θα εξυπηρετεται ανλογα με τη διαθεσιμτητα του προσωπικο λγω της καλοκαιρινς δειας.

REQUESTS FOR UNCLASSIFIED MATERIAL (ANNOUNCEMENT)

From 08/07/19 to 31/07/19 the requests for unclassified material will be served according to the staff availability due to the summer holidays schedule.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Το Αναγνωστριο θα εναι κλειστ απ 1 ως και 23 Αυγοστου του 2019

READING ROOM CLOSING ANNOUNCEMENT

The Reading Room will be closed from 01/08/19 to 23/08/19.


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 2019

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.), η Εταιρεα Μελτης της Ιστορας της Αριστερς Νεολαας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.) και το Κντρο ρευνας Νετερης Ιστορας (Κ.Ε.Ν.Ι.) του Παντεου Πανεπιστημου γιρτασαν, μαζ με το Δμο Φιλοθης - Ψυχικο, τη Διεθν Ημρα Αρχεων 2019, πραγματοποιντας εκδλωση την Πμπτη, 27 Ιουνου 2019, με ττλο:
«δεκαετα του ’60 μια νεολαα σε εξγερση»

Ekdilosi

Απολογισμς

Φωτογραφα_1 Φωτογραφα_2 Φωτογραφα_3 Φωτογραφα_4 Φωτογραφα_5 Φωτογραφα_6 Φωτογραφα_7

Φωτογραφα_8 Φωτογραφα_9 Φωτογραφα_10 Φωτογραφα_11 Φωτογραφα_12 Φωτογραφα_13 Φωτογραφα_14


ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Την Τρτη, 25/6/2019, πραγματοποιθηκε, στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους (Γ.Α.Κ.), ξενγηση του Συλλγου «Οι Φλοι του Ευρωπακο Πολιτιστικο Κντρου Δελφν», απ την αναπληρτρια Γενικ Διευθντρια των Γ.Α.Κ. κ. Αμαλα Παππ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Ομιλα Γ. Διευθντριας Γ.Α.Κ., κ. Α. Παππ
 2. Παρδοση αναμνηστικο δρου στην κ. Ε. Γλκατζη - Αρβελρ
 3. Ξενγηση 1
 4. Ξενγηση 2

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.

Σας κνουμε γνωστ τι σμφωνα με την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-6-2019 εγκκλιο του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης, ενψει της διεξαγωγς των βουλευτικν εκλογν, της 7ης Ιουλου 2019, (π.δ. 56/2019, Α 97), η διαδικασα της επαναπροκρυξης πλρωσης μας (1) θσης Διευθυντ της Κεντρικς Υπηρεσας των Γενικν Αρχεων του Κρτους (ΦΕΚ τεχος προκηρξεων ΑΣΕΠ αρ. φλλου 16/7-5-2019), που ξεκνησε στις 30 Μαου 2019, αναστλλεται απ την προκρυξη των εκλογν, εν προκειμνω απ την 11η Ιουνου 2019, και συνεχζεται αμσως μετ την ορκωμοσα της Κυβρνησης, για χρονικ διστημα σο με αυτ της διακοπς/αναστολς.

ΕΓΓΡΑΦΟ


ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 2019

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.), η Εταιρεα Μελτης της Ιστορας της Αριστερς Νεολαας (Ε.Μ.Ι.Α.Ν.) και το Κντρο ρευνας Νετερης Ιστορας (Κ.Ε.Ν.Ι.) του Παντεου Πανεπιστημου γιορτζουν μαζ με τον Δμο Φιλοθης-Ψυχικο τη Διεθν Ημρα Αρχεων 2019, διοργαννοντας εκδλωση με ττλο «Δεκαετα του ’60, μια νεολαα σε εξγερση»,  την Πμπτη, 27 Ιουνου 2019, ρα 19:30, στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ., Δφνης 61, Ψυχικ.
Θα προηγηθε ξενγηση, ρα 19:00, στην κθεση αρχειακο υλικο.

afisa

prosklisi

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Α.Κ.

Επαναπροκρυξη πλρωσης μας (1) θσης Διευθυντ της Κεντρικς Υπηρεσας των Γενικν Αρχεων του Κρτους. Για περισστερες πληροφορες, ανατρξτε στην προκρυξη (αναρτθηκε στην ιστοσελδα στις 29/5/19).


Απολογισμς των εγκαινων της κθεσης Προυσς: νθρωποι και βιβλα, Σελδες απ την Αγαθδειο Βιβλιοθκη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβστε τον απολογισμ εδ.


ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το Ελληνικ Σχολεο Προυσο σε συνεργασα με τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.) σας προσκαλον στα εγκανια της κθεσης Προυσς: νθρωποι και βιβλα, Σελδες απ την Αγαθδειο Βιβλιοθκη. Η εκδλωση θα πραγματοποιηθε στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ., Δφνης 61, Ψυχικ, τη Δευτρα 6 Μαου 2019, και ρα 19:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο Σλλογος Φλων της Γενναδεου Βιβλιοθκης σας καλε στην Ημερδα των Γενικν Αρχεων του Κρτους (Γ.Α.Κ.) με ττλο «Ιστορες πρα απ το χαρτ: ο κσμος των υδατοσμων», που πραγματοποιεται με τη στριξη του Δικτου Πολιτισμο του Δμου Αθηναων, την Τετρτη 15 Μαου 2019, ρα 18:00, στην αθουσα διαλξεων Cotsen Hall της Αμερικανικς Σχολς Κλασικν Σπουδν στην Αθνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΙΣΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ @ΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ

Η διαδικτυακ πλη @ρχειομνμων των Γενικν Αρχεων του Κρτους, κατ τη διρκεια των εργασιν αναβθμισης του εξοπλισμο της, για την αντιμετπιση τεχνικν προβλημτων που ανκυψαν τους τελευταους μνες, δχθηκε "επθεση" απ κακβουλο λογισμικ (στις 8/3/2019).

Εμαστε σε συνεργασα με τις αρμδιες Αρχς και την ηγεσα του Υπ. Παιδεας προκειμνου να εξασφαλιστε αφενς η ασφλεια του ιστοτπου και αφετρου η ευχερς πρσβαση του ερευνητικο κοινο στις αρχειακς μας Συλλογς.

Ευχαριστομε για την κατανησ σας.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακρυξη συνοπτικο διαγωνισμο για την επιλογ ανδοχου παροχς υπηρεσιν φλαξης  του κτηρου της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. επ της Δφνης 61, Ψυχικ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αναρτθηκε η πρτη κδοση του Εθνικο Ευρετηρου Αρχεων. Μπορετε να χετε πρσβαση στην ηλεκτρονικ διεθυνση: greekarchivesinventory.gak.gr


ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το δρυμα της Βουλς των Ελλνων για τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα,το Υπουργεο Εσωτερικν και τα Γενικ Αρχεα του Κρτους συνδιοργαννουν συνδριο με θμα:«Οι αρχειακς συλλογς του Υπουργεου Εσωτερικν και η σημασα τους για την ρευνα».
Το συνδριο θα πραγματοποιηθε την Τρτη, 26 Μαρτου 2019 και ρα 10.00 στο Μγαρο Μουσικς Αθηνν, Αθουσα «Νκος Σκαλκτας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ… ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΡΕΙΤΤΩ»

Δετε εδ τον απολογισμ της εκδλωσης με ττλο: «εκ γυναικς... πηγζει τα κρεττω» – διαδρομς στις αρχειακς πηγς, που πραγματοποιθηκε την Τετρτη 6 Μαρτου 2019, και ρα 18:00 στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ. Η κθεση παραμνει ανοιχτ για το κοιν ως και τις 31 Μαρτου 2019.

REVIEW IN ENGLISH


ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Κντρο ρευνας για τις Ανθρωπιστικς Επιστμες (ΚΕΑΕ), το Εθνικ δρυμα Ερευνν (ΕΙΕ) και τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (ΓΑΚ) συνδιοργαννουν συνδριο με ττλο «Ψηφιακ Αρχεο 1821: αρχειακ ερωτματα, ερευνητικς προοπτικς, ψηφιακς προκλσεις».
Το συνδριο θα πραγματοποιηθε στο Αμφιθατρο «Λεωνδας Ζρβας» του Εθνικο Ιδρματος Ερευνν, στις 14-15 Μαρτου 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ,Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ»

Δετε εδ τον απολογισμ της εκδλωσης με ττλο «Νκος Δικαος, η μελωδα της ζως του», που
πραγματοποιθηκε την Τρτη 12 Μαρτου 2019, στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ.

Φωτογραφες απ την εκδλωση:

1 2 3 4


ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Alicemode ΠRΟSΩΠΟ, σε συνεργασα με την Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους (Γ.Α.Κ.) σας προσκαλον την Τρτη 12 Μαρτου 2019 και ρα 19:00 στην εκδλωση με ττλο «Νκος Δικαος, η μελωδα της ζως του».

ΑΦΙΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.) στο πλασιο της διοργνωσης Αθνα 2018 Παγκσμια Πρωτεουσα Βιβλου του Δμου Αθηναων, σε συνεργασα με τον Δμο Φιλοθης-Ψυχικο, τη Γενικ Γραμματεα Ιστητας των Φλων, την Τρπεζα της Ελλδος, την ΕΡΤ και την Εταιρεα Ελλνων Σκηνοθετν, σας προσκαλον στην εκδλωση: «εκ γυναικς... πηγζει τα κρεττω» – διαδρομς στις αρχειακς πηγς, την Τετρτη 6 Μαρτου 2019, και ρα 18:00 στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ. Πριν την ναρξη της εκδλωσης, μεταξ 17:00 και 17:45, θα πραγματοποιηθε ξενγηση απ τους επιμελητς της κθεσης αρχειακο υλικο και προβολ της ταινας ντοκιμαντρ «Περισκπιο – Ελληνικ Φεμινιστικ ντυπο» απ το Αρχεο της ΕΡΤ.

afisa

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

INVITATION POSTER PRESS RELEASE


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικ με τη Χοργηση Αντιγρφων Δικαστικν Αποφσεων, Διαθηκν και Συμβολαιογραφικν Πρξεων

Ενημερνουμε τι, λγω περιορισμνου προσωπικο, προσωριν και απ 1ηs Μαρτου 2019, η εξυπηρτηση αιτημτων και η παροχ αντιγρφων (επικυρωμνων και μη) δικαστικν αποφσεων, διαθηκν και  συμβολαιογραφικν πρξεων θα πραγματοποιεται κθε Τρτη και Πμπτη απ 9:00 π.μ. ως  13:00 μ.μ..

Για την ταχτερη εξυπηρτηση του κοινο εναι δυνατ η υποβολ ηλεκτρονικο αιτματος στη διεθυνση anagnostirio@gak.gr


ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΣ
Ωνσειος Βιβλιοθκη (Λεωφρος Αμαλας 56)

Η Ωνσειος Βιβλιοθκη σε συνεργασα με τα Γενικ Αρχεα του Κρτους οργαννουν αφιρωμα στον Αθανσιο Ψαλδα. Το αφιρωμα περιλαμβνει σειρ ομιλιν καθς και κθεση αρχειακο υλικο με τεκμρια που φυλσσονται στα Γενικ Αρχεα του Κρτους (αρχεο Αθ. Ψαλδα, Συλλογ Γιννη Βλαχογιννη, Συλλογ Λαδ) και βιβλα του Αθ. Ψαλδα, τα οποα φυλσσονται στην Ωνσειο Βιβλιοθκη.
Η κθεση φιλοδοξε μσα απ την αξιοποηση πρωτογενν πηγν και την επιλογ και παρουσαση ενς περιορισμνου αριθμο τεκμηρων, να αποτυπσει τις διαδρομς της ζως του, να αναδεξει την προσωπικτητ του αλλ κυρως να υπενθυμσει το μεγλο διδακτικ και συγγραφικ του ργο.

Διαβστε περισστερα εδ.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ στα Γ.Α.Κ. με θμα «Τα Σχολεα της περιοχς των Σοφδων απ την Τουρκοκρατα ως το 1920»

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους Ν. Καρδτσας, ο Δμος Σοφδων και ο Εκπολιτιστικς Σλλογος Σοφαδιτν Αθνας σας προσκαλον στην εκδλωση με θμα «Τα Σχολεα της περιοχς των Σοφδων απ την Τουρκοκρατα ως το 1920». Η εκδλωση θα πραγματοποιηθε στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους, Δφνης 61, Ψυχικ, την Παρασκευ 22 Φεβρουαρου 2019, ρα 18:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΕΚΘΕΣΗ «...ελπς παρστη...»: αρχειακ τεκμρια για την υγεα


Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους αναρτον εκ νου την κθεση «...ελπς παρστη...»: αρχειακ τεκμρια για την υγεα.
Συνδιοργανωτς: Γενικ Αρχεα του κρτους, Ιστορικ Αρχεο ΕΚΠΑ, Ιστορικ Αρχεο Δμου Αθηναων και Δκτυο για την ιστορια της Υγεας, με την πγια στριξη και χορηγα του ΟΚΑΠΑ/Δμος Φιλοθης-Ψυχικο.
Απ Δευτρα, 4/2/2019 ως Παρασκευ,1/3/2019. ρες: 9.00 πμ-3.00 μ.μ


Για οργανωμνες ξεναγσεις πολλν ατμων, απ τους ιστορικος αρχειονμους -επιμελητς της κθεσης

Πληροφορες: Φαη Καργιτη: org01@gak.gr, 210-6782278

Βλπε περισστερα εδ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΦΙΣΑ


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Επσκεψη αντιπροσωπεας του ΚΚΕ με επικεφαλς την Αλκα Παπαργα, τη Δευτρα 28 Ιανουαρου, στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

ΕΙΚΟΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΑ 2 ΕΙΚΟΝΑ 3

Βλπε περισστερα
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10193797


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΜΙΤ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Την Τρτη 22 Ιανουαρου πραγματοποιθηκε στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους διλεξη του προσφτως βραβευθντος καθηγητ του Τμματος Ηλεκτρολγων Μηχανικν και Επιστμης Υπολογιστν του ΜΙΤ κ. Κωνσταντνου Δασκαλκη. Την εκδλωση που διοργανθηκε με πρωτοβουλα του Βαρβακεου Λυκεου, παρακολοθησαν με ιδιατερο ενδιαφρον μαθητς της Γ’ Λυκεου.

image2image1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτο Τπου της Υπηρεσας των Γενικν Αρχεων του Κρτους σχετικ με κτακτο περιστατικ εισρος υδτων στα Γ.Α.Κ. – Αρχεα Νομο Ηρακλεου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δημοσευση προκρυξης πλρωσης μας (1) θσης Διευθυντ της Κεντρικς Υπηρεσας των Γενικν Αρχεων του Κρτους (ΦΕΚ τεχος προκηρξεων ΑΣΕΠ αρ. φλλου 33/21-11-2018) στον ημερσιο τπο («Τπος Θεσσαλονκης»: 21/12/2018 και «Η Εφημερδα των Συντακτν»: 24/12/2018).
Ως εκ τοτου καταληκτικ προθεσμα υποβολς των αιτσεων και των σχετικν δικαιολογητικν για την ανωτρω προκρυξη ορζεται η 23η Ιανουαρου 2019.

Οι αιτσεις θα υποβλλονται στο Τμμα Γραμματεας και Λογιστηρου της Κεντρικς Υπηρεσας των Γενικν
Αρχεων του Κρτους (οδς Δφνης 61, 15452 Ψυχικ - τηλ. 210 6782244).

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΓΑΚ


Εικαστικ αφιρωμα στα Γ.Α.Κ.


Εικαστικ αφιρωμα σε τρεις Δασκλους της Τχνης, τον Νκο Νικολου, τον Χρστο Καπρλο και τον Γιννη Μραλη, με κθεση Ζωγραφικς πντε ξιων μαθητν τους.
Εκθτουν: Σταρος Ιωννου, Νεκτριος Κοντοβρκης, Δημτρης Κοκος, Παλος Σμιος, Αλκος Σπανοδης.

Η κθεση θα εναι ανοικτ στο κοιν Δευτρα – Παρασκευ και ρες 09:00-15:00


Υπενθμιση
Στις 20 Δεκεμβρου, ρα 12:00, θα πραγματοποιηθε απ τον επιμελητ της κθεσης, Καθηγητ του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (ΕΚΠΑ), κ. Μνο Στεφανδη, επσημη ανοιχτ ξενγηση.


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Μετθεση ημερομηνας αποσφργισης των προσφορν στο πλασιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1502/4479/30-11-2018 πμπτης επαναληπτικς πρσκλησης σε διαπραγμτευση χωρς προηγουμνη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες Περιφερειακν Υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους

ΕΓΓΡΑΦΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Το Αναγνωστριο της Κ.Υ. θα παραμενει κλειστ:

1) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018 (λγω της συμμετοχς του προσωπικο σε ημερδα που διοργαννεται στα Γ.Α.Κ.)

2) την ΤΡΙΤΗ, 18/12/2018 (λγω προγραμματισμνης συντρησης απ τη ΔΕΗ του υποσταθμο των Γ.Α.Κ.)

3) κατ την εορταστικ περοδο, στις: 24, 27, 28, 31/12/2018 & 2/1/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ Γ.Α.Κ.

Η Αlicemode Art Event Management Services και η εθελοντικ ομδα ΠROSΩΠΟ, σε συνεργασα με την Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους και τον Σλλογο Αθηναων, διοργαννουν εικαστικ αφιρωμα σε τρεις Δασκλους της Τχνης, τον Νκο Νικολου, τον Χρστο Καπρλο και τον Γιννη Μραλη, με κθεση Ζωγραφικς πντε ξιων μαθητν τους.
Εκθτουν: Σταρος Ιωννου, Νεκτριος Κοντοβρκης, Δημτρης Κοκος, Παλος Σμιος, Αλκος Σπανοδης.

Η κθεση εγκαινιζεται την Τετρτη, 12 Δεκεμβρου 2018, ρα 18:00, στα Γενικ Αρχεα του Κρτους, Δφνης 61, 154 52 Ψυχικ, και θα εναι ανοιχτ για το κοιν ως την Παρασκευ, 11 Ιανουαρου 2019.

Στις 20 Δεκεμβρου, ρα 12:00, θα πραγματοποιηθε απ τον επιμελητ της κθεσης, Καθηγητ του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (ΕΚΠΑ), κ. Μνο Στεφανδη, επσημη ανοιχτ ξενγηση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PRESS RELEASE


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρταση προθεσμας υποβολς προσφορν στο πλασιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1502/4479/30-11-2018 πμπτης επαναληπτικς πρσκλησης σε διαπραγμτευση χωρς προηγουμνη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες Περιφερειακν Υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους

ΕΓΓΡΑΦΟ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους διοργαννουν επιστημονικ ημερδα με ττλο: «Τα υδατσημα των Γενικν Αρχεων του Κρτους: Ιστορες του χαρτιο στον ψηφιακ κσμο». Η ημερδα θα διεξαχθε την Παρασκευ 14 Δεκεμβρου 2018, ρα 10.00, στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ., Δφνης 61, Π. Ψυχικ.
Η Ημερδα υποστηρζεται απ τον ΟΚΑΠΑ Δμου Φιλοθης - Ψυχικο και την Εθνικ Τρπεζα.
Η συμμετοχ εναι δωρεν. Θα τηρηθε σειρ προτεραιτητας
(τηλφωνο & ρες επικοινωνας: 210 6782278, 210 6782300,  9.30 – 15.00).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

PRESS RELEASE


ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πμπτη επαναληπτικ πρσκληση σε διαπραγμτευση χωρς προηγομενη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες περιφερειακν υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Την Παρασκευ, 07 Δεκεμβρου 2018 το Αναγνωστριο θα κλεσει στις 13.30 μ.μ., λγω συνεδρασης της Εφορεας των Γ.Α.Κ.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρταση προθεσμας υποβολς προσφορν στο πλασιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦ.12/ΣΧ.1375/4108/9-11-2018 τταρτης επαναληπτικς πρσκλησης σε διαπραγμτευση χωρς προηγουμνη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες Περιφερειακν Υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους

ΕΓΓΡΑΦΟ


ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τταρτη επαναληπτικ πρσκληση σε διαπραγμτευση χωρς προηγομενη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες περιφερειακν υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Επανληψη πρσκλησης υποβολς οικονομικς προσφορς

Επανληψη πρσκλησης οικονομικς προσφορς για απολμανση για τις ανγκες των ΓΑΚ (Κ.Υ. και Π.Υ.)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ


Επαναληπτικ πρσκληση σε διαπραγμτευση για προμθεια πετρελαου θρμανσης

Τρτη επαναληπτικ πρσκληση σε διαπραγμτευση χωρς προηγομενη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες περιφερειακν υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους

ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Κινηματογραφικ Εργαστριο - «Αρχειακ Τεκμρια και Ανθρπινες Ιστορες στο Ντοκιμαντρ»

Στο πλασιο της συνδιοργνωσης «12 Οκτωβρου 1944 – Η Αθνα Ελεθερη», πραγματοποιθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρου στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. το διμερο κινηματογραφικ εργαστριο «Αρχειακ τεκμρια και ανθρπινες ιστορες στο ντοκιμαντρ», απ τον σκηνοθτη Βασλη Λουλ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003711525

Ανακονωση σχετικ με την πρσκληση απολμανσης (ΑΔΑΜ:18PROC003711525) για τους προσωρινος αναδχους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Απολογισμς: Athens Print Fest

Τη Δευτρα 8 Οκτωβρου εγκαινιστηκε η κθεση χαρτν και χαρακτικν στα πλασια του Διεθνος Φεστιβλ Χαρακτικς και Εκτυπσεων Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS, με πρωττυπο αρχειακ υλικ απ τις συλλογς των Γενικν Αρχεων του Κρτους και εστασησε να απ τα πιο σημαντικ τεκμρια της συλλογς χαρακτικν τους, τη Χρτα της Ελλδος τουΡγα Βελεστινλ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7


Ευρωπακ Ημρα Συντρησης της Πολιτιστικς Κληρονομις

Στο πλασιο των δρσεων της European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (ECCO) για το Ευρωπακ τος Πολιτιστικς Κληρονομις 2018 και σε συνεργασα με τον Σλλογο Συντηρητν Αρχαιοττων και ργων Τχνης Τριτοβθμιας Εκπαδευσης (Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Ε.) και το Ελληνικ Τμμα του International Council of Museums (ICOM), τα Γενικ Αρχεα του Κρτους υποδχονται το ενδιαφερμενο κοιν με ξεναγσεις ολιγομελν ομδων στους χρους του Τμματος Συντρησης & Αναπαραγωγς. Το κοιν θα χει τη δυναττητα να παρακολουθσει αρχικ μια εισαγωγικ παρουσαση του Φορα και στη συνχεια να περιηγηθε στου χρους των εργαστηρων που θα ρθει σε επαφ με αυθεντικ αρχειακ υλικ, τους τρπους με τους οποους εφαρμζονται οι διφορες επεμβσεις συντρησης και πς καθσταται εφικτ η διατρησ του στο διηνεκς.

Οι ξεναγσεις θα πραγματοποιηθον την Τρτη 16 Οκτωβρου απ τις 10.00 ως τις 14.00 (τελευταα ξενγηση 13.30) στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους, Δφνης 61, Π. Ψυχικ. Η εσοδος θα εναι ελεθερη και δεν εναι απαρατητη η κρτηση θσης.


Δετερη επαναληπτικ πρσκληση

Δετερη επαναληπτικ πρσκληση σε διαπραγμτευση χωρς προηγομενη δημοσευση προκρυξης, για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες περιφερειακν υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Απολογισμς: Ευρωπακς Ημρες Πολιτιστικς Κληρονομις

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ. - Κεντρικ Υπηρεσα) και το Ιστορικ Αρχεο Μακεδονας – Αρχεο Χαρτογραφικς Κληρονομις, συμμετεχαν στις Ευρωπακς Ημρες Πολιτιστικς Κληρονομις (ΕΗΠΚ) 2018 – ΠΟΛ(ε)ΙΣ την Κυριακ 30 Σεπτεμβρου, με τη δρση:

Χρτες πλεων - αποτυπματα ανθρπων - προσεγγσεις και ματις σε πλεις μσα απ τη χαρτογραφικ κληρονομι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7


Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους στο Athens Print Fest

Η Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ. και το Ιστορικ Αρχεο Μακεδονας – Αρχεο Χαρτογραφικς Κληρονομις συμμετχουν στο Διεθνς Φεστιβλ Χαρακτικς και Εκτυπσεων Athens Print Fest / Fourth Edition – NOSTOS, διοργαννοντας τη Δευτρα 8 Οκτωβρου και ρα 18:00 κθεση χαρτν και χαρακτικν, πλαισιωμνη με ομιλες, και την Τρτη 9 Οκτωβρου εκπαιδευτικ προγρμματα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


"12 Οκτωβρου 1944. Η Αθνα Ελεθερη"

Το δρυμα της Βουλς των Ελλνων για τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα, η Περιφρεια Αττικς, ο Δμος Αθηναων, Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους και η ΕΡΤ διοργαννουν και φτος τις εκδηλσεις «12 Οκτωβρου 1944. Η Αθνα Ελεθερη».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΙΣΑ_1 ΑΦΙΣΑ_2


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρσκληση υποβολς οικονομικς προσφορς για την προμθεια μελανιν και τυμπνων για εκτυπωτικ, φωτοτυπικ και τηλεομοιοτυπικ μηχανματα για τις Υπηρεσες των Γ.Α.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Επαναληπτικ πρσκληση σε διαπραγμτευση χωρς προηγομενη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες περιφερειακν υπηρεσιν των γενικν αρχεων του κρτους

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ»

Κινηματογραφικ Εργαστριο «Αρχειακ τεκμρια και ανθρπινες ιστορες στο ντοκιμαντρ»
Στο πλασιο της διοργνωσης «12 Οκτωβρου 1944. Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ» θα πραγματοποιηθε το διμερο κινηματογραφικ εργαστριο «Αρχειακ τεκμρια και ανθρπινες ιστορες στο ντοκιμαντρ», το Σββατο 20 & την Κυριακ 21 Οκτωβρου 2018 στα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Δφνης 61, Ψυχικ), απ τον σκηνοθτη Βασλη Λουλ.


Για πληροφορες και δηλσεις συμμετοχς: http://freeathens44.org/


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρσκληση οικονομικς προσφορς για απολμανση για τις ανγκες των ΓΑΚ (Κ.Υ και Π.Υ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.), και συγκεκριμνα η Κεντρικ Υπηρεσα και το Ιστορικ Αρχεο Μακεδονας – Αρχεο Χαρτογραφικς Κληρονομις, συμμετχουν στις Ευρωπακς Ημρες Πολιτιστικς Κληρονομις (ΕΗΠΚ) 2018 – ΠΟΛ(ε)ΙΣ την Κυριακ 30 Σεπτεμβρου, με τη δρση
χρτες πλεων • αποτυπματα ανθρπων
προσεγγσεις και ματις σε πλεις μσα απ τη χαρτογραφικ κληρονομι
Θα πραγματοποιηθον δο βιωματικ εργαστρια με προβολς, συζητσεις, αφηγσεις και ματις στους χρτες των πλεων που ζομε, θαυμζουμε, αγαπομε και ονειρευμαστε. Τα εργαστρια απευθνονται σε ενλικες και υπρχει περιορισμνος αριθμς θσεων.
ρες εργαστηρων: 10:00-12:00 και 12:00-14:00

Απαρατητη η δλωση συμμετοχς, θα τηρηθε αυστηρ σειρ προτεραιτητας.
Γενικ Αρχεα του Κρτους – Κεντρικ Υπηρεσα
Δφνης 61, 154 52, Ψυχικ | Τηλ: 210 67 82 278 | org01@gak.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΣΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Πρσκληση σε διαπραγμτευση χωρς προηγομενη δημοσευση προκρυξης για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για τις ανγκες περιφερειακν υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρσκληση οικονομικς προσφορς για μσα ατομικς προστασας για τις ανγκες των Γ.Α.Κ. (Κ.Υ. και Π.Υ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρσκληση υποβολς οικονομικς προσφορς για προμθεια ειδν καθαριτητας για τις ανγκες των Γ.Α.Κ. (Κ.Υ. και Π.Υ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Πρσκληση υποβολς οικονομικς προσφορς για την προμθεια φωτοαντιγραφικο χαρτιο για την Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρσκληση υποβολς οικονομικν προσφορν για την προμθεια φωτοαντιγραφικο χαρτιο για τα ΓΑΚ – ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΓΑΚ -  ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΓΑΚ – ΑΡΧΕΙΑ Ν.ΑΡΤΑΣ, ΓΑΚ – ΑΡΧΕΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ και για τα ΓΑΚ –  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΚ Α.Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΚ Α.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΚ Α.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΚ Α.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΚ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επαναληπτικ διακρυξη συνοπτικο διαγωνισμο για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για την κλυψη των αναγκν των  περιφερειακν υπηρεσιν των γενικν αρχεων του κρτους.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Απολογισμς Εορτασμο Διεθνος Ημρας Αρχεων 2018

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους στο πλασιο του εορτασμο της Διεθνος Ημρας Αρχεων διοργνωσαν σειρ εκδηλσεων στην Κεντρικ Υπηρεσα (Κ.Υ.) και στις Περιφερειακς Υπηρεσες (Π.Υ.).

Η Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ., το Ιστορικ Αρχεο του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν και το Ιστορικ Αρχεο του Δμου Αθηναων γιρτασαν μαζ με το Δμο Φιλοθης-Ψυχικο τη Διεθν Ημρα Αρχεων, διοργαννοντας την εκδλωση με ττλο «τα φρμακ σου φρε Τχνη…, που κμνουνε –για λγο– να μη νοιθεται η πληγ»: αφηγσεις μσα απ τα αρχεα Υγεας, τη Δευτρα, 18 Ιουνου 2018, στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ. στο Ψυχικ. Η εκδλωση περιελμβανε σχετικς ομιλες και κθεση αρχειακο υλικο, πρωττυπου και ψηφιακο, των συμμετεχντων φορων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ REVIEW

Δετε παρακτω περισστερες φωτογραφες απ το συνδριο.

Μπορετε να παρακολουθσετε τις βιντεοσκοπημνες ομιλες της εκδλωσης, πατντας εδ.


Εξαγγελα ανανωσης νομοθετικο πλαισου για τα ΓΑΚ απ την Υφυπουργ Μ. Τζοφη

Για περισστερες πληροφορες, πατστε εδ.


ΕΚΘΕΣΗ

«Η κθεση με ττλο «…ελπς παρστη…»: αρχειακ τεκμρια για την υγεα υλοποιθηκε απ την Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους (Γ.Α.Κ.), το Ιστορικ Αρχεο του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (Ε.Κ.Π.Α.) και το Ιστορικ Αρχεο του Δμου Αθηναων, με στχο την ανδειξη του αρχειακο υλικο, το οποο σχετζεται με την ιστορα της υγεας και φυλσσεται στους παραπνω φορες.


Για επισκψεις/ξεναγσεις στην κθεση, παρακαλομε επικοινωνστε τηλεφωνικ μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου:
Κατερνα Ζωγρφου, τηλ. 210 6782303, aikzografou@gak.gr  
Υπακο Χατζημιχαλ, τηλ. 210 6782301, ipakoi@sch.gr


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 2018

logo_PHA

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους, το Ιστορικ Αρχεο του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν, το Ιστορικ Αρχεο του Δμου Αθηναων και ο Δμος Φιλοθης-Ψυχικο σας προσκαλον στην εορταστικ εκδλωση για την Παγκσμια Ημρα Αρχεων.Η εκδλωση θα πραγματοποιηθε, τη Δευτρα 18 Ιουνου 2018 στις 19:30, στο κτριο της Κεντρικς Υπηρεσας των ΓΑΚ (Δφνης 61 Ψυχικ). Περισστερες πληροφορες στους παρακτω συνδσμους.

Πρσκληση Δελτο Τπου Αφσα

Invitation-Programme Press Release Poster

Invitation-Programme Comminique Affiche


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρσκληση υποβολς οικονομικς προσφορς  για την προμθεια φωτοαντιγραφικο χαρτιο για τις Υπηρεσες των Γ.Α.Κ. 

Πρσκληση Υπδεγμα οικ.προσφορς σε επεξεργσιμη μορφ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στις 25-27 Απριλου 2018 πραγματοποιθηκε με ιδιατερη επιτυχα στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γενικν Αρχεων του Κρτους (Γ.Α.Κ.) το τριμερο επιστημονικ συνδριο με θμα: Αρχεα Φορων Υγεας: Ιστορα και διαχεριση πηγν, το οποο συνδιοργανθηκε απ τα Γ.Α.Κ., το Ιστορικ Αρχεο του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (Ε.Κ.Π.Α.), το Ιστορικ Αρχεο του Δμου Αθηναων και το Δκτυο για την Ιστορα της Υγεας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δετε παρακτω περισστερες φωτογραφες απ το συνδριο.

Φωτογραφα 1, Φωτογραφα 2, Φωτογραφα 3, Φωτογραφα 4, Φωτογραφα 5, Φωτογραφα 6

Φωτογραφα 7, Φωτογραφα 8, Φωτογραφα 9, Φωτογραφα 10, Φωτογραφα 11, Φωτογραφα 12


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρσκληση υποβολς οικονομικς προσφορς  για την προμθεια μελανιν και τυμπνων για εκτυπωτικ, φωτοτυπικ και τηλεομοιοτυπικ μηχανματα για τις Υπηρεσες των Γ.Α.Κ. 

Πρσκληση Υπδειγμα οικ.προσφορς σε επεξεργσιμη μορφ


ΗΜΕΡΙΔΑ

To Πειραματικ Σχολεο Πανεπιστημου Αθηνν, τα Γενικ Αρχεα του Κρτους και το Ιστορικ Αρχεο Πανεπιστημου Αθηνν διοργαννουν την ημερδα «... εις ο φυλσσεται το αρχεον του Σχολεου": Ανιχνεοντας στις αρχειακς πηγς την ιστορα του Σχολεου μας (1929-1989)».
Σββατο, 19 Μαου 2018, 10:30π.μ.-14:00μ.μ.
Π.Σ.Π.Α., Σκουφ 43 και Λυκαβηττο

Πρσκληση Αφσα Πργραμμα


ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ

Τα ΓΑΚ φιλοξενον την τελετ απονομς βραβεων και επανων του 4ου Πανελλνιου Διαγωνισμο Ιστορικο Ντοκιμαντρ, την
Παρασκευ, 25 Μαου 2018, ρα 13.00, οπτε και θα γνει η ανακονωση των αποτελεσμτων.

Για περισστερες πληροφορες, βλ. Απονομ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Την Τετρτη 16 Μαου 2018 το Αναγνωστριο θα εναι κλειστ λγω της συμμετοχς των υπαλλλων σε προγραμματισμνη σκηση εκκνωσης του κτιρου των Γ.Α.Κ.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακρυξη συνοπτικο διαγωνισμο για την προμθεια πετρελαου θρμανσης για την κλυψη των αναγκν των  περιφερειακν υπηρεσιν των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

Διακρυξη ΤΕΥΔ (σε επεξεργσιμη μορφ) ντυπο Οικονομικς Προσφορς ντυπο Τεχνικς Προσφορς


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΑΚ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Transcribathon Europeana 1914-1918»

Το Εθνικ Ιστορικ Μουσεο οργαννει ναν διαγωνισμ μεταγραφς χειρογρφων απ την περοδο του Α’ Παγκοσμου Πολμου στα πλασια της διεθνος εκστρατεας «Transcribathon Europeana 1914-1918». Η δρση διοργαννεται με αφορμ την Διεθν Ημρα Μουσεων 2018 (18/5), της οποας το θμα φτος εναι «Μουσεα και (δια)δκτυα. Νες προσεγγσεις, νο κοιν», καθς και στο πλασιο της τρχουσας περιοδικς κθεσης «Ο Μεγλος ΠΟΛΕΜΟΣ που θα τελεωνε λους τους πολμους, 1914-1918». Υλοποιεται σε συνεργασα με την EUROPEANA και τη διεθν πρωτοβουλα Facts & Files, με τεχνικ σμβουλο την εταιρεα PostScriptum και θα λβει χρα στο Εθνικ Ιστορικ Μουσεο, στην Αθουσα Συνεδρισεων της Παλαις Βουλς. Υποστηρζεται απ τα Γενικ Αρχεα του Κρτους, τη Μεγλη Μουσικ Βιβλιοθκη «Λλιαν Βουδορη» και το Κντρο Ιστορας Θεσσαλονκης.
Το Transcribathon Athens, νας δεκαμερος μαραθνιος μεταγραφς χειρογρφων, λαμβνει χρα απ την Τετρτη 9 Μαου 2018 ως την Παρασκευ 18 Μαου 2018 στην αθουσα συνεδρισεων της Παλαις Βουλς.


Στο πλασιο του μαραθωνου Transcribathon, οι συμμετχοντες θα συναγωνιστον, χωρισμνοι σε μικρς διαγενεακς ομδες, στη μεταγραφ και στο σχολιασμ επιλεγμνων χειρογρφων απ τον 1ο Παγκσμιο Πλεμο. Οι ομδες θα διαθτουν 10 ημρες εργασας, και την τελευταα ημρα, Παρασκευ 18 Μαου, κριτικ επιτροπ θα επιλξει τους νικητς στην μεταγραφ, στον σχολιασμ αλλ και στην παρουσαση.


Για περισστερες πληροφορες, βλ. https://transcribathon.com/en/runs/greece/


OPEN WALK ATHENS: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ συμμετχει στη δρση "OPEN WALK ATHENS: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" την Κυριακ 13-05-18. Για περισστερες πληροφορες δετε τα συνημμνα.

Βιβλιοθκες-Υπμνημα-Χρτης Δελτο Τπου

Επισκεφτετε την ιστοσελδα της δρσης και το facebook event.


ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους, το Ιστορικ Αρχεο του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν, το Ιστορικ Αρχεο του Δμου Αθηναων και το Δκτυο για την Ιστορα της Υγεας συνδιοργαννουν Συνδριο με θμα «Αρχεα Φορων Υγεας: Ιστορα και Διαχεριση Πηγν», το οποο θα πραγματοποιηθε στην Κεντρικ Υπηρεσα των Γ.Α.Κ., Δφνης 61, Ψυχικ, απ την Τετρτη 25 Απριλου ως την Παρασκευ 27 Απριλου 2018.

Αφσα Δελτο Τπου Πργραμμα Πρσκληση


ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Τους μηνιαους προπολογισμος λων των περιφερειακν υπηρεσιν απ τον Ιολιο του 2017 ως και σμερα, μπορετε να τους δετε πατντας εδ.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ

χουμε την τιμ να σας προσκαλσουμε στην εκδλωση «Τσσερις ιστορικς εκδσεις για την περοδο της ηγεμονας της Σμου», που διοργαννουν τα Γενικ Αρχεα του Κρτους και το δρυμα της Βουλς για τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα. Η εκδλωση θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 16 Απριλου 2018, ρα 6.00μμ, στο κτριο της Κεντρικς Υπηρεσας των Γενικν Αρχεων του Κρτους, Δφνης 61, Ψυχικ.

Ο Πρεδρος της Εφορεας των Γ.Α.Κ.
Ν. Ε. Καραπιδκης

Πρσκληση Δελτο Τπου Πργραμμα


Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους, το Πολιτιστικ δρυμα Ομλου Πειραις (ΠΙΟΠ), και η Ελληνικ Αρχειακ Εταιρεα συνδιοργαννουν την Παρασκευ 16 Μαρτου (ρες 09:00-16:00) εργαστριο με θμα «Αρχς διατρησης αρχειακο υλικο»,στο Συνεδριακ Κντρο της Τρπεζας Πειραις, στη Θεσσαλονκη.


Το εργαστριο απευθνεται σε αρχειονμους και εργαζμενους σε φορες που φυλσσουν αρχειακ βιβλιακ απθεμα και φιλοδοξε να συμβλει στη διαρκ κατρτισ τους σον αφορ τη φλαξη, διατρηση, συγκντρωση, ανδειξη και διθεση του.

Πργραμμα Δελτο Τπου


Ορισμς νας Εφορεας των Γ.Α.Κ

Ορισμς Εφορεας


Διευκρνιση επ της υπ’ αριθμ. ΔΦ.12/ΣΧ.765/3308/2-10-2017 (ΑΔΑ: 7Η8Ξ4653ΠΣ-ΧΟ0, ΑΔΑΜ:17PROC002028610) Διακρυξης

Διευκρνηση επ της διαδικασας


Διευκρνιση επ της υπ’ αριθμ. ΔΦ.12/ΣΧ.765/3308/2-10-2017 (ΑΔΑ: 7Η8Ξ4653ΠΣ-ΧΟ0, ΑΔΑΜ:17PROC002028610) Διακρυξης με θμα: Διακρυξη συνοπτικο διαγωνισμο για την επιλογ αναδχου παροχς υπηρεσιν φλαξης του κτηρου της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. επ της Δφνης 61 Ψυχικ.

 

Διευκρνηση επ της διαδικασας


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ Κ.Υ ΤΩΝ ΓΑΚ.

 

Διακρυξη Διαγωνισμο Παρρτημα Α Παρρτημα Β Παρρτημα Γ Παρρτημα Δ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η προγραμματισμνη συναυλα της Πμπτης 5 Οκτωβρου ("Τα τραγοδια της Κατοχς") μεταφρεται για την Κυριακ 15 Οκτωβρου, στις 19:30 στο Κερατσνι.

 

Κυρες και Κριοι,
Αγαπητο Φλοι και Φλες,
Αγαπητο Συνδελφοι,

«12 Οκτωβρου 1944. Η Αθνα Ελεθερη»

Για τρτη χρονι η Αθνα γιορτζει την απελευθρωση της απ τον ναζιστικ ζυγ με μια σειρ επιστημονικν και καλλιτεχνικν δρσεων με ελεθερη εσοδο.

Θα εναι μεγλη μας χαρ και τιμ να παρευρεθετε στις εκδηλσεις.

Μαριττα Μιντου
Διευθντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.

 

Επισκεφθετε την ιστοσελδα της «12 Οκτωβρου 1944. Η Αθνα Ελεθερη» στο
www.freeathens44.org και στο Facebook https://www.facebook.com/freeathens44/

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • δρυμα της Βουλς των Ελλνων για τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα
 • Περιφρεια Αττικς
 • Δμος Αθηναων
 • Γενικ Αρχεα του Κρτους
 • ΕΡΤ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Αρχεα Σγχρονης Κοινωνικς Ιστορας
 • Βιβλιοθκη της Βουλς των Ελλνων
 • Δμος Καισαριανς
 • Δμος Κερατσινου-Δραπετσνας
 • Δμος Νκαιας-Αγου Ιωννη Ρντη
 • Δμος Πειραι
 • Δημοτικ Βιβλιοθκη Καλλιθας
 • Εβρακ Μουσεο
 • Ελληνικ Λογοτεχνικ και Ιστορικ Αρχεο-Μ.Ι.Ε.Τ.
 • Ιστορικ Αρχεο Δμου Αθηναων
 • Ιστορικ Αρχεο Πανεπιστημου Αθηνν
 • Λκειον των Ελληνδων
 • Μουσεο Μπενκη
 • Οργανισμς Πολιτισμο Αθλητισμο και Νεολαας Δμου Αθηναων
 • Σλλογος των Αθηναων
 • Σνδεσμος Φυλακισθντων και Εξορισθντων Αντιστασιακν 1967-1974
 • Υπουργεο Εθνικς μυνας

ΑΦΙΣΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Προβολ των Γενικν Αρχεων του Κρτους

http://webtv.ert.gr/ert1/eidiseis/30ion2017-politistiko-deltio/


Απολογισμς Εορτασμο Παγκσμιας Ημρας Αρχεων 2017

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους στο πλασιο του εορτασμο της Παγκσμιας Ημρας Αρχεων διοργνωσαν σειρ εκδηλσεων στην Κεντρικ Υπηρεσα (Κ.Υ.) και στις Περιφερειακς Υπηρεσες (Π.Υ.) τους.

Η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. σε συνεργασα με τη Γενικ Γραμματεα Ιστητας των Φλων και το Δμο Φιλοθης – Ψυχικο διοργνωσε, τη Δευτρα 19 Ιουνου 2017, εκδλωση με ττλο «εκ γυναικς πηγζει τα κρεττω», διαδρομς στις αρχειακς πηγς. Στην εκδλωση συμμετεχαν επσης η Τρπεζα της Ελλδος, η ΕΡΤ και η Εταιρεα Ελλνων Σκηνοθετν.

δελτο τπου review

πατστε πνω για μεγθυνση


Επσκεψη του Προδρου της Δημοκρατας
κ. Προκπη Παυλπουλου
στα Γενικ Αρχεα του Κρτους

Στις 14 Ιουνου 2017 ο Πρεδρος της Δημοκρατας, κ. Προκπης Παυλπουλος, επισκφτηκε τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.), προκειμνου να ενημερωθε για το πολπλευρο ργο της Υπηρεσας και για το αρχειακ υλικ που απκειται στα Γ.Α.Κ.

δελτο τπου press release

δημοσιεματα

http://www.enikos.gr/politics/520926/episkepsi-tou-prokopi-pavlopoulou-sta-genika-arxeia-tou-kratous-p

http://www.iefimerida.gr/news/344147/xenagisi-paylopoyloy-sta-genika-arheia-toy-kratoys-eikones


Η Παγκσμια Ημρα Αρχεων 2017 στα Γενικ Αρχεα του Κρτους


«εκ γυναικς... πηγζει τα κρεττω»
διαδρομς στις αρχειακς πηγς

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.), ο Δμος Φιλοθης-Ψυχικο και η Γενικ Γραμματεα Ιστητας των Φλων γιορτζουν την Παγκσμια Ημρα Αρχεων διοργαννοντας εκδλωση με τη συμμετοχ της Τρπεζας της Ελλδος, της ΕΡΤ και της Εταιρεας Ελλνων Σκηνοθετν,τη Δευτρα, 19 Ιουνου 2017 και ρα 19.30.

πρσκληση αφσα δελτο τπου

100 χρνια Γενικ Αρχεα του Κρτους, 500 χρνια ιστορας

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (ΓΑΚ), ολοκληρνοντας τον κκλο των δρσεν τους για τον εορτασμ των εκατ χρνων της λειτουργας τους (1914-2014), παρουσιζουν τον κατλογο της κθεσης 100 χρνια Γενικ Αρχεα του Κρτους, 500 χρνια ιστορας.

Δελτο τπου Πρσκληση

Γαλλα-Ελλδα, 1915-1995: αρχεα, ιστορα, μνμη
Ελληνογαλλικ Ημερδα
Τετρτη 21 Δεκεμβρου 2016
Γαλλικ Ινστιτοτο Αθηνν • Auditorium Theo Angelopoulos

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους και τα Εθνικ Αρχεα της Γαλλας μετ απ την υπογραφ σχετικο Μνημονου συνεργασας οργαννουν κοινς επιστημονικς εκδηλσεις. Μσα απ την ανγνωση και ερμηνεα των αρχειακν πηγν των δο χωρν και την προβολ σημαντικο οπτικοακουστικο υλικο που αποδδει το πνεμα της εποχς και διατθεται στις αρχειακς συλλογς, οι εκδηλσεις αυτς εστιζουν στην ιστορα των ελληνογαλλικν σχσεων, σε εππεδο πολιτικ, οικονομικ, θεσμικ και πολιτιστικ κατ την χρονικ περοδο 1915-1995.


Tα ΓΑΚ συνδιοργαννουν με τα Εθνικ Αρχεα της Γαλλας επιστημονικ συνδριο  στο Παρσι

Στις 24-26 Νοεμβρου 2016, τα ΓΑΚ συνδιοργαννουν με τα Εθνικ Αρχεα της Γαλλας επιστημονικ συνδριο στο Παρσι με ττλο: « Γαλλα-Ελλδα:1915-1995: αρχεα, ιστορα, μνμη». (επισυνπτεται το πργραμμα των εργασιν)
Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.) με την αρωγ του Υπ. Παιδεας, ρευνας &Θρησκευμτων και του Διεθνος Συμβουλου Αρχεων (I.C.A.) εκπροσωπoνται απ τα παρακτω στελχη:

 • Μαριττα Μιντου, Διευθντρια Κ.Υ. ΓΑΚ
 • Νστωρ Μπαμδης, Διευθυντς ΑΧΑΚ/ΙΑΜ
 • Αμαλα Παππ, Προσταμνη Τμ. Βιβλιοθκης –Αναγνωστηρου, Αν/τρια Διεθντρια Κ.Υ. ΓΑΚ
 • Γιννης Γκλαβνας, αρχειονμος-ιστορικς, Τμ. Γεν. Ευρετηρου Κ.Υ. ΓΑΚ

Στχος της δρσης αυτς εναι η διερενηση και προβολ των σχσεων των δο κρατν την συγκεκριμνη περοδο, σε εππεδο διπλωματικ, οικονομικ και πολιτικ, μσα απ την μελτη των αρχειακν πηγν.

Στη συνχεια θα πραγματοποιηθε αντστοιχη επιστημονικ ημερδα στο Γαλλικ Ινστιτοτο, στην Αθνα, στις 21/12/2016, με την συνεργασα της Γαλλικς Σχολς.

english version


10 Νοεμβρου: Παγκσμια Διακρυξη για τα Αρχεα

Τα Γ.Α.Κ. συμμετχουν στον εορτασμ της 5ης επετεου της Παγκσμιας Διακρυξης για τα Αρχεα 

Το Διεθνς Συμβολιο Αρχεων καλε λους τους αρχειονμους, τους διαχειριστς αρχεων και το ευρ κοιν, να γιορτσουν αυτ την επτειο. Η Παγκσμια Διακρυξη για τα Αρχεα εγκρθηκε παμψηφε απ τη Γενικ Συνλευση του Διεθνος Συμβουλου Αρχεων το Σεπτμβριο του 2011 στο σλο, που συμμετεχαν τα Γ.Α.Κ. και η Ελληνικ Αρχειακ Εταιρεα. Υιοθετθηκε ομφωνα απ τη Γενικ Δισκεψη της UNESCO στο Παρσι στις 10 Νοεμβρου 2011.

κτοτε, τα Γ.Α.Κ. στις εκδηλσεις εορτασμο της Παγκσμιας Ημρας Αρχεων προβλλουν, με ντυπο υλικ, τη Διακρυξη τσο στο επιστημονικ σο και στο ευρτερο κοιν.

Η UNESCO ενθαρρνει τα κρτη μλη να καθοδηγονται απ τις αρχς που ορζονται στη Διακρυξη. Η Διακρυξη χει μεταφραστε σε πολλς γλσσες και τσσεται υπρ της διατρησης και της καθολικς προσβασιμτητας στην παγκσμια αρχειακ κληρονομι. Τα Αρχεα διασφαλζουν τα ανθρπινα δικαιματα, εδραινουν τη συλλογικ μνμη και στηρξουν την υπευθυντητα και τη διαφνεια στις κυβερνσεις.

Παγκσμια Διακρυξη για τα Αρχεα

ντυπο υλικ των Γ.Α.Κ.


«Αθνα 1940-1944. Η πλη και οι νθρωπο της. Πλεμος, Κατοχ, Αντσταση, Απελευθρωση»


Για 2η συνεχ χρονι τα Γενικ Αρχεα του Κρτους συμμετχουν στις εκδηλσεις για την απελευθρωση της Αθνας, με συμμετοχ στην κθεση αρχειακο υλικο «Αθνα 1940-1944. Η πλη και οι νθρωπο της. Πλεμος, Κατοχ, Αντσταση, Απελευθρωση».

αφσα     πργραμμα


Ευρωπακς Ημρες Πολιτιστικς Κληρονομις 2016 στα Γενικ Αρχεα του Κρτους

Συμμετοχ των Γ.Α.Κ. στον εορτασμ των Ευρωπακν Ημερν Πολιτιστικς Κληρονομις υπ την αιγδα του ΥΠΠΟΑ με θμα «Διωγμο: Παλις και νες ιστορες γρω απ τη βα και την ανεκτικτητα» και σε συνεργασα με το Ψηφιακ Μουσεο Ν. Σμρνης

Σββατο 24 και Κυριακ 25 Σεπτεμβρου 2016

ρες Λειτουργας : 11.00 π.μ -5.00μ.μ

Δφνης 61 - 15452 Ψυχικ

Τηλ επικοινωνας: 210-6782270-267

Αφσα Δελτο τπου press release

 
 

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )