Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αρχική   English
 
 

«Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) προς το σκοπότης διάθεσής τους βάσει του ν. 4305/2014»

Απόφαση


Γενικά Αρχεία του Κράτους (409)

Όλα τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων.

Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους  (26)

Εκθέσεις πεπραγμένων (2014-2015), πρακτικά (2014-2015), θέσεις για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής αρχείων (2012).

Διεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας (2)

Εκθέσεις πεπραγμένων (2014-2015).

Τμήματα Κεντρικής Υπηρεσίας  ΓΑΚ

Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου  (52)

Εργαλεία έρευνας όπως έχουν εξαχθεί στο λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων

Τμήμα Σύγχρονων Αρχείων (4)

Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρίσεων (2014 - Α΄ εξάμηνο 2016), εγκύκλιοι και νομοθεσία περί εκκαθαρίσεων αρχείων του δημοσίου τομέα.

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου (1)

Στατιστικά στοιχεία αναγνωστών (2014-2015).

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Εργαλεία έρευνας όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Αχαΐας (1)

ΓΑΚ Αρχεία Νομού Ημαθίας (4)

ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Καρδίτσας (2)

ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Κέρκυρας (6)

ΓΑΚ Αρχεία Νομού Λακωνίας (102)

ΓΑΚ Αρχεία Νομού Λέσβου (18)

ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Μαγνησίας (15)

ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ροδόπης  (120)

ΓΑΚ Αρχεία Νομού Χίου (40)

ΓΑΚ Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (16)

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)