Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
 
Αρχική   English
 
 

Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους

Η Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ, κατά κύριο λόγο, καλύπτει τις ανάγκες βιβλιογραφικής υποστήριξης του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τις εργασίες ταξινόμησης και ευρετηρίασης των αρχείων.
Περιλαμβάνει βιβλία και περιοδικά  ιστορικού περιεχομένου με έμφαση στη νεοελληνική ιστορία και στον τομέα των αρχείων (κατάλογοι, ευρετήρια) και της αρχειονομίας ως επιστήμης. Σημαντικό τμήμα του υλικού αποτελούν οι δωρεές δημοσιευμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη των αρχείων που φυλάσσονται στα ΓΑΚ. Αξιομνημόνευτη είναι και η συλλογή 250 σπανίων εκδόσεων που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα.

Ο όγκος της συλλογής ανέρχεται σε 10000 τόμους βιβλίων και 300 τίτλους περιοδικών και συνεχώς εμπλουτίζεται.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου μέσω του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.5.

Η ολοκλήρωση των εργασιών ταξινόμησης και αναδρομικής καταλογογράφησης του υλικού της Βιβλιοθήκης θα δώσει δυνατότητα πρόσβασης, για επιτόπια μελέτη,  στους ερευνητές που επισκέπτονται τα ΓΑΚ, ως υποστηρικτικό εργαλείο της έρευνας των αρχείων που μελετούν στο Αναγνωστήριο.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο χώρο του Αναγνωστηρίου και παρακολουθεί τους όρους λειτουργίας του

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)