Αρχικ   English
 
 

Τα Γενικ Αρχεα του Κρτους λειτουργον σμφωνα με τις διατξεις του Νμου 1946/91. Αποτελον αυτοτελ δημσια υπηρεσα που υπγεται απευθεας στον Υπουργ Παιδεας, Δι Βου Μθησης και Θρησκευμτων (ρθρο 8 του Νμου 1946/91). Συνιστον ενιαα υπηρεσα η οποα συγκροτεται απ την Κεντρικ Υπηρεσα, την Ειδικ Υπηρεσα Αρχεων Πρωθυπουργο, Υπουργν, Υφυπουργν και Γενικς Γραμματεας της Κυβρνησης και τις 64 Περιφερειακς Υπηρεσες (48 Αρχεα Νομν*, 16 Τοπικ Αρχεα).
 
Η Κεντρικ Υπηρεσα (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ. λειτουργε ως διεθυνση και διαρθρνεται ως ακολοθως:

α) Τμμα Γενικο Ευρετηρου, το οποο λειτουργε σμφωνα με το ρθρο 11 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

β) Τμμα Σγχρονων Αρχεων, το οποο λειτουργε σμφωνα με το ρθρο 12 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

γ) Τμμα Οργνωσης και Μελετν, το οποο λειτουργε σμφωνα με το ρθρο 13 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

δ) Τμμα Γραμματεας και Λογιστηρου, το οποο λειτουργε σμφωνα με το ρθρο 14 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

ε) Τμμα Συντρησης και Αναπαραγωγς, το οποο λειτουργε σμφωνα με το ρθρο 15 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

στ) Τμμα Βιβλιοθκης και Αναγνωστηρου, το οποο λειτουργε σμφωνα με το ρθρο 16 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

Στην Κ.Υ. λειτουργε επσης Ειδικ Υπηρεσα Αρχεων Πρωθυπουργο, Υπουργν, Υφυπουργν και Γενικς Γραμματεας της Κυβρνησης, η οποα ιδρθηκε ως αυτοτελς Δημσια Υπηρεσα με τον Νμο 2846/2000 (ΦΕΚ 229/23.10.2000) και εντχθηκε στην Κ.Υ. των ΓΑΚ με τον Νμο 3391/2005 (ΦΕΚ 240/4.10.2005).

Οι Περιφερειακς Υπηρεσες λειτουργον σμφωνα με το ρθρο 17 του Νμου 1946/91 (βλ. επσης Νομοθεσα και Επικοινωνα → Τμματα).

O Προστμενος της Κεντρικς Υπηρεσας (Κ.Υ.) των Γενικν Αρχεων του Κρτους (Γ.Α.Κ.) εναι Δημσιος Λειτουργς, ο οποος  φρει τον ττλο «Διευθυντς της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.» και διορζεται με απφαση του Υπουργο Εθνικς Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων με τριετ θητεα, που μπορε να ανανενεται για σο κθε φορ χρνο με μοια απφαση, στερα απ γνμη της Εφορεας των Γ.Α.Κ. (ρθρο 20 του Νμου 1946/1991, πως αυτ τροποποιθηκε απ την παργραφο 14 του ρθρου 6 του Νμου 2909/2001 και απ το ρθρο 17 του Νμου 3467/2006).

Στην Υπηρεσα των ΓΑΚ λειτουργε συλλογικ ργανο με τον ττλο "Εφορεα των Γενικν Αρχεων του Κρτους", πως αυτ ορστηκε με την υπ' αριθμ. 185310/Γ3/31-10-2017 υπουργικ απφαση (ΥΟΔΔ 559) και τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 224542/Γ3/28-12-2017 υπουργικ απφαση (ΥΟΔΔ 705) και την απ 14-12-2017 διρθωση σφαλμτων (ΥΟΔΔ 677). Η σνθεση της Εφορεας εναι εννεαμελς και αποτελεται απ οκτ μλη τα οποα χουν αποδεδειγμνα ασχοληθε με θματα αρχεων και χουν δημοσιεσει αρχειακς ρευνες και μελτες ρευνες και μελτες της μεσαιωνικς και νετερης ελληνικς ιστορας και απ τον προστμενο της αρμδιας για τα ΓΑΚ υπηρεσας του ΥΠΔΒΜ. Στις συνεδρισεις της Εφορεας μετχει και ο Διευθυντς των ΓΑΚ ως εισηγητς χωρς ψφο. Η θητεα της Εφορεας εναι τριετς. Η λειτουργα και οι αρμοδιτητες της Εφορεας καθορζονται απ τα ρθρα 35 και 36 του Νμου 1946/91.

Τα διοικητικ θματα της Αρχειακς Υπηρεσας στηρζει η Διεθυνση Εποπτεας και Ανθρπινου Δυναμικο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμνων Υπηρεσιν.  Ειδικτερα σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 28 του π.δ. 18/2018 (Α' 31)  με θμα "Οργανισμς Υπουργεου Παιδεας, ρευνας κα Θρησκευμτων", επιχειρησιακς στχος της Διεθυνσης Εποπτεας και Ανθρπινου Δυναμικο ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμνων Υπηρεσιν εναι η εποπτεα και ο χειρισμς των υπηρεσιακν θεμτων του προσωπικο των αποκεντρωμνων υπηρεσιν, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, πλην αυτν που εποπτεονται απ λλη Διεθυνση Γενικ Διεθυνση. 
Ειδικτερα το Τμμα Δ' Γενικν Αρχεων του Κρτους εναι αρμδιο για:
α) την εποπτεα των Γενικν Αρχεων του Κρτους και των Παραρτημτων τους,
β) την εποπτεα και τον λεγχο των Αρχειακν Συλλογν του Ελληνικο Ινστιτοτου Βυζαντινν και Μεταβυζαντινν Σπουδν της Βενετας,
γ) τον χειρισμ κθε λλου συναφος θματος.
Στις αρμοδιτητες του Τμματος Α' Ανθρπινου Δυναμικο ΝΠΔΔ και Αποκεντρωμνων Υπηρεσιν, συμπεριλαμβνεται η εποπτεα του πσης φσεως προσωπικο των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

Οργανγραμμα της Κ.Υ. των ΓΑΚ

 

Νμος 1946/1991 "Γενικ Αρχεα του Κρτους (Γ.Α.Κ.) και λλες διατξεις"

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )