Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  Ευρετήριο Αρχείων- Δημόσια Αρχεία
Αρχική   English
 
 
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τα δημόσια αρχεία αποτελούν τον συντριπτικό όγκο του υλικού και την κυρίως αρμοδιότητα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Δημόσια νοούνται όσα αρχεία έχουν εισαχθεί από δημόσιες υπηρεσίες τόσο της κεντρικής διοίκησης (Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Γενικές Γραμματείες) όσο και της αποκεντρωμένης (περιφέρειες, νομαρχίες, δήμοι).

Στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ, και για τα αρχεία μέχρι το 1864, διακρίνονται οι μεγάλες κατηγορίες των αρχείων της Μεταβυζαντινής περιόδου, του αρχείου του Αγώνος, του αρχείου της περιόδου Ιωάννου Καποδίστρια και του αρχείου της περιόδου Όθωνα. Για την μετά το 1864 περίοδο τα αρχεία των επιμέρους υπηρεσιών εντάσσονται στα αρχειακά σύνολα των Υπουργείων όπου ανήκουν οργανικά. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στους παραγωγούς των δημοσίων αρχείων, τη νομική φύση και τη θέση τους στην πυραμίδα του ελληνικού διοικητικού συστήματος. Η ταξινόμηση των Υπουργείων είναι χρονολογική υπό την έννοια του ότι κατατάσσονται στον κατάλογο ανάλογα με τη χρονολογία εμφάνισής τους στην διοικητική ιστορία της χώρας:

  • Υπουργεία – τα έξι από τα επτά πρώτα - που συγκροτήθηκαν τον 19ο αιώνα κατά τον Νόμο του 1833 και παρουσιάζονται κατά την ιεραρχία – σειρά που όριζε ο νόμος.
  • Υπουργεία που δημιουργήθηκαν την περίοδο 1914-1941.
  • Υπουργεία που δημιουργήθηκαν με τον Νόμο του 1951 ή προέρχονται από υπουργεία που συστάθηκαν με εκείνο το νόμο ή συστάθηκαν μεταγενέστερα. Η σειρά επίσης αντανακλά την ιεραρχία σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Νόμο.

Οι αριθμοί που εμφανίζονται στον Κατάλογο ορίζουν τις διαδοχικές εισαγωγές των αρχείων των Υπηρεσιών στην ΚΥ των ΓΑΚ (Αριθμός Βιβλίου Εισαγωγής).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
 

Μεταβυζαντινή περίοδος
Ελληνική Επανάσταση- Περίοδος κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια
Ελληνικό κράτος

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)