Τμμα Συντρησης
Αρχικ   English
 
 

Το Τμμα Συντρησης και Αναπαραγωγς αναδιοργανθηκε και στελεχθηκε σταδιακ με τη μεταστγαση της κεντρικς υπηρεσας στο νο κτριο. Οι χροι των εργαστηρων συντρησης διαμορφθηκαν και εξοπλστηκαν για να εξυπηρετον τις συνεχς αυξανμενες ανγκες διατρησης των συλλογν των Γενικν Αρχεων του Κρτους.

Συντρηση
Οι εργασες του Τμματος περιλαμβνουν εφαρμογς προληπτικς και επεμβατικς συντρησης σε αρχειακ και βιβλιακ υλικ, χαρακτικ και ζωγραφικ ργα, σχδια, φωτογραφες και οπτικοακουστικ υλικ, καθς και ειδικς επεμβσεις σε τεκμρια με περγαμην υπστρωμα και ιστορικς βιβλιοδεσες, με σκοπ την διατρηση και ασφαλ διθεση τους. Με τη χρση ειδικο εξοπλισμο, εφαρμζονται μαζικς επεμβσεις συντρησης και αποκατστασης. Πραγματοποιονται επσης πρτες σωστικς επεμβσεις και εργασες προετοιμασας υλικο για ψηφιοποηση, αναπαραγωγ, εκθσεις εκδσεις της υπηρεσας, συνεργαζμενων φορων μελετητν.
Σε κθε περπτωση, οι αρχς που καθορζουν τις εργασες συντρησης εναι η ελχιστη επμβαση, η κριτικ αξιολγηση της κατστασης διατρησης και των επιλογν συντρησης, ο σεβασμς στην ακεραιτητα και τις αξες των τεκμηρων.

Προληπτικ Συντρηση
Στο πλασιο της προληπτικς συντρησης, πραγματοποιεται ο λεγχος των περιβαλλοντικν συνθηκν στους χρους αποθκευσης και η κατασκευ ειδικν μσων συσκευασας και φλαξης. Το Τμμα Συντρησης και Αναπαραγωγς βρσκεται σε συνεχ συνεργασα με λα τα τμματα της υπηρεσας για τον εντοπισμ των αναγκν συντρησης των συλλογν και την παροχ  χρσιμων οδηγιν σχετικ με την αποθκευση, το χειρισμ, τη μεταχεριση του υλικο, την προμθεια υλικν αρχειακν προδιαγραφν και γενικτερα την εξασφλιση των βλτιστων συνθηκν διατρησης τους. Περισστερες πληροφορες στην εντητα Θματα Διατρησης.

Μελτες και εργασες τεκμηρωσης
Μεγλη μφαση δνεται στην περιγραφ και τεκμηρωση των διαφρων κατηγοριν αρχειακο υλικο, της κατστασης διατρησς τους καιι των εργασιν συντρησης, με τη διαμρφωση αντστοιχων δελτων συντρησης σε συνδυασμ με την ηλεκτρονικ σχεδαση και τη φωτογραφικ καταγραφ με την εφαρμογ διαφρων μη καταστρεπτικν τεχνικν, σε ειδικ διαμορφωμνο studio. Σε τεκμρια σνολα ειδικο ενδιαφροντος πραγματοποιεται μελτη των υλικν κατασκευς και διερενηση σχετικ με την τεχνολογα και τη μορφολογα τους, με σκοπ τη διατρηση και διαχεριση κθε τπου πληροφορας που φρουν. Περισστερες πληροφορες στην εντητα Μελτες και Εργασες.

Αναπαραγωγ
Τλος, το προσωπικ του τμματος εναι υπεθυνο για τη φωτογρφηση και ψηφιοποηση υλικο, στο πλασιο της τεκμηρωσης και της πολιτικς διατρησης του υλικο των ΓΑΚ.

Ανακοινσεις
Θματα Διατρησης
Μελτες και Εργασες

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )