Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
 
Αρχική   English
 
 

Χορήγηση αντιγράφων δικαστικών αρχείων

Από τους υπεύθυνους δικαστικών αρχείων του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Αναγνωστηρίου χορηγούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., μετά από αίτηση,  επικυρωμένα αντίγραφα από τα ακόλουθα αρχεία που φυλάσσονται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ.

Πρωτοδικείο Αθηνών
• Πολιτικές αποφάσεις, 1835-1960
• Πράξεις Προέδρου, 1920-1968
• Εισηγητικές Εκθέσεις-Ένορκες Βεβαιώσεις-Πραγματογνωμοσύνες, 1867-1900
• Βουλεύματα, 1964-1980
• Μονομελές Πλημμελειοδικείο (ποινικό), 1981-1990
• Μονομελές Πλημμελειοδικείο (αγορανομικές αποφάσεις), 1983-1990
• Τριμελές Πλημμελειοδικείο (ποινικό), 1965-1990
• Κατοχικές αγοραπωλησίες, 1950-1964
• Ναζιστικές αποφάσεις & πρακτικά, 1962-1965
• Αποφάσεις Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών, 1937-1960

Εφετείο Αθηνών
• Πολιτικές αποφάσεις, 1837-1980
• Τριμελές (ποινικό),  1945-1980
• Πενταμελές,  1940-1980
• Βουλεύματα, 1945-1980
• Πράξεις Προέδρου, 1955-1968
• Εισηγητικές Εκθέσεις, 1962-1980
• Ανακοπές, 1972-1980
• Αναιρέσεις, 1979-1980
• Πραγματογνωμοσύνες, 1970-1980
• Πρακτικά Μειοψηφίας 1967-1975
• Εκδόσεις Αλλοδαπών, 1905-1980
• Εισηγητικές Εκθέσεις, 1965-1980
• Πρακτικά Διαφόρου Ύλης, 1956-1977
• Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων, αποφάσεις, 1940-1972

Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια
• Μ.Ο.Δ. Αθηνών, 1945-1980
• Μ.Ο.Δ. Πειραιώς, 1940-1978
• Μ.Ο.Δ. Λειβαδιάς, 1940-1980
• Μ.Ο.Δ. Λαμίας, 1940-1980
• Μ.Ο.Δ. ¶μφισσας, 1940-1980
• Μ.Ο.Δ. Θηβών, 1940-1980
• Μ.Ο.Δ. Χαλκίδας, 1940-1980
• Μ.Ο.Δ. Ευρυτανίας, 1939-1976

Ειρηνοδικεία
• Ν. Ιωνίας, 1956-1975
• Αχαρνών, 1947-1983
• Χαλανδρίου, 1950-1980
• Πειραιά, 1933-1985

¶ρειος Πάγος
• Τμήμα Προδικασίας (1976-1980)


Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
• Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, 1988-1989


Επισημαίνουμε, ότι τα συγκεκριμένα αρχεία βρίσκονται, επίσης, στη διάθεση του ερευνητικού κοινού και στους χώρους του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ.

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)