ΓΑΚ & Δημσια Διοκηση
Αρχικ   English
 
 

Επιλογ και εκκαθριση αρχεων

Τμμα Συγχρνων Αρχεων

Οι αρμοδιτητες του Τμματος εναι οι ακλουθες:
α/ Η επισμανση και απογραφ των αρχεων των υπηρεσιν του δημσιου τομα και η εποπτεα των ενεργν αρχεων για την πρληψη απωλειν και καταστροφν δημοσων εγγρφων
β/ Η παρακολοθηση των εκκαθαρσεων των αρχεων των δημοσων υπηρεσιν και η μριμνα για την εισαγωγ των διατηρητων αρχεων στα ΓΑΚ
γ/ Η μριμνα για την κδοση προεδρικν διαταγμτων κατ το ρθρο 41, παρ.2
δ/ Η συνεργασα με τους υπαλλλους-συνδσμους που ορζουν οι αρμδιες υπηρεσες παραγωγς εγγρφων

H ελληνικ νομοθεσα για την επιλογ & εκκαθριση αρχεων

Ν. 1946/1991, Γενικ Αρχεα του Κρτους και λλες διατξεις
ΠΔ 162/1979, Περ εκκαθαρσεως των αρχεων των Δημοσων Υπηρεσιν
ΠΔ 768/1980, Περ εκκαθαρσεως των αρχεων των ΝΠΔΔ
ΠΔ 87/1981, Περ εκκαθαρσεως των αρχεων των Δημοσων Υπηρεσιν & ΝΠΔΔ
ΠΔ 480/1985, Εκκαθριση των αρχεων των ΟΤΑ και των ιδρυμτων, ΝΠΔΔ και συνδσμων αυτν
Ν.2539/1998, Συγκρτηση της Πρωτοβθμιας Τοπικς Αυτοδιοκησης

(ειδικ νομοθετματα)
Υπουργεο Παιδεας (ΠΔ 899/1980)
Υπουργεο Δημσιας Τξης (ΠΔ 245/1997)
Υπουργεο Οικονομικν  (ΠΔ 276/2000)
Υπουργεο Γεωργας (ΠΔ 365/1981)
Υπουργεο  Ανπτυξης/Εμπορου (ΠΔ 397/1988, ΠΔ 27/1996)
Υπουργεο Δικαιοσνης (ΠΔ 552/1978)
Νοσοκομεα (ΠΔ 1258/1981)
Ασφαλιστικο Οργανισμο (ΠΔ 128/1986, ΠΔ 948/1977)
Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ν. 2539/1997) και
Δικαστρια (ΒΔ 120/1966)


Επιλογ & εκκαθριση των αρχεων των δημοσων υπηρεσιν Στδια της διαδικασας επιλογς & εκκαθρισης αρχεων (απ την πλευρ των ΓΑΚ)

Η κωδικοποιημνη παρουσαση των βασικν σταδων της διαδικασας εκκαθρισης και επιλογς ενς δημσιου αρχεου στα ΓΑΚ εναι η εξς:
Επισμανση αρχεων
Πρσκληση των ΓΑΚ
Αυτοψα
Επιλογ & εκκαθριση του αρχειακο υλικο
Πρωτκολλο παρδοσης-παραλαβς αρχεου
δεια Καταστροφς αρχειακο υλικο

Κατηγορες αρχεων
Διηνεκος υπηρεσιακς χρησιμτητας
Ανενεργ
Ημιενεργ
Ενεργ

Η εκκαθριση των αρχεων (Η διαδικασα απ την πλευρ των Δημοσων Υπηρεσιν)

Η εκκαθριση τω αρχεων αποτελε μια απ τις σημαντικτερες παραμτρους της διαχερισης των αρχεων των Δημοσων Υπηρεσιν.
Η ορθολογικ οργνωση και διαχεριση των δημσιων αρχεων συμβλλει:
Στην αποτελεσματικτερη και αποδοτικτερη λειτουργα της Διοκησης
Στην ταχτερη εξυπηρτηση των πολιτν
Στη διευκλυνση της εργασας των υπαλλλων με τον εκολο εντοπισμ των ζητομενων εγγρφων
Στη διασφλιση απ αλλοισεις καταστροφς χρσιμων εμπιστευτικν εγγρφων
Στην εξοικονμηση χρων
Στην καλτερη αξιοποηση του προσωπικο

Ποιοι υποχρεονται σε εκκαθριση των αρχεων τους
1. Οι Δημσιες Υπηρεσες (Κεντρικς & Περιφερειακς)
2. Οι Περιφρειες
3. Τα Ν.Π.Δ.Δ.
4. Οι Ο.Τ.Α.

Χρνος διεξαγωγς των εκκαθαρσεων
Το πρτο τρμηνο κθε τους (τσι αποφεγεται η συσσρευση και αλλοωση του αρχειακο υλικο)

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )