ΣΤΕΓΑΣΗ
Αρχικ   English
 
 
Το κτριο
Το στεγαστικ πρβλημα της ΚΥ των ΓΑΚ, οξτατο για πολλς δεκαετες, βρκε επιτλους τη λση του με τη λειτουργα του νου κτηρου στο Ψυχικ. Απ την δρυση των ΓΑΚ μχρι τα εγκανια του νου κτηρου (10.11.2003) η Υπηρεσα στεγστηκε στο υπγειο της Ακαδημας Αθηνν, στο υπγειο του κτηρου της Παλαις Βουλς, σε διφορα κτρια των Αθηνν (κτριο οδο Θετρου, κτριο οδο Ερμο, κτριο Καλλιθας).
Για την οικοδμηση του κτηρου σε οικπεδο του ελληνικο δημοσου καθοριστικ υπρξε η οικονομικ συμβολ του Πρδρομου Αθανασιδη - Μποδοσκη.

Οι διαδικασες οικοδμησης ξεκνησαν το 1972. Γραφειοκρατικο και οικονομικο λγοι καθυστρησαν την ναρξη των εργασιν ως το 1979, ταν κατασκευστηκε ο σκελετς του κτηρου. Το ργο μεινε ημιτελς ως το 1998, ταν ανλαβε την αποπερτωσ του ο Οργανισμς Σχολικν Κτηρων.
Το αρχιτεκτονικ σχδιο του κτηρου της Κεντρικς Υπηρεσας των ΓΑΚ, προν της συνεργασας των αρχιτεκτνων Δ. Δακανλη, Σ. Μπουμπιτη, Α. Τσιγκονη και Χ. Φλρου, πρε το πρτο βραβεο σε σχετικ πανελλνιο διαγωνισμ του 1978. Η καθυστρηση υλοποησης της μελτης, εκ των πραγμτων θεσε θμα εκσυγχρονισμο της στε να ανταποκρνεται στις σγχρονες απαιτσεις. Το 1997 εγκρθηκε η αναπροσαρμογ τμματος της αρχιτεκτονικς μελτης και του συνλου σχεδν των ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων. Μετ τους σεισμος του 1999, παρτι δεν υπρξαν ζημες, ενισχθηκε ο στατικς φορας του κτηρου και ξεκνησε η τελευταα φση ολοκλρωσης του ργου. Η κατασκευ ουσιαστικ ολοκληρθηκε στην τριετα 2000-2003 υπ την εποπτεα του ΟΣΚ. Ο εξοπλισμς (κινητς αρχειοθκες, πιπλα κτλ.) αποτελε δωρε του Ιδρματος Μποδοσκη.

Το κτριο εναι χτισμνο στην πλαγι ενς λφου χει πρσβαση σε τρεις δρμους. Το ορατ του τμμα εναι επενδυμνο με λευκ μρμαρο και χει μεγλες επιφνειες απ γυαλ. χει δο εισδους, 30 θσεις στθμευσης και περιμετρικ κπο με χλοοτπητα.

Η οικοδομ, συνολικο εμβαδο 6.500 μ2, εναι οργανωμνη σε ξι επλληλες στθμες (Α-ΣΤ, αρχζοντας απ κτω): Η κυρα εσοδος τοποθετθηκε στη στθμη Δ μαζ με τους χρους υποδοχς και εξυπηρτησης του κοινο, την αθουσα διαλξεων και σεμιναρων και μρος των γραφεων. Η στθμη Ε με μορφ ημιωρφου ανοικτν εξωστν στο χρο της στθμης Δ, στεγζει τα υπλοιπα γραφεα και το αναψυκτριο. Στη στθμη ΣΤ βρσκεται το Αναγνωστριο με τη Βιβλιοθκη καθς και τα γραφεα της Διεθυνσης.

Τα αρχειοστσια βρσκονται στις στθμες Α, B και Γ. Η στθμη Α εναι υπγεια και περιλαμβνει τον ειδικ θωρακισμνο χρο προστασας των πολτιμων εγγρφων, μια μεγλη αθουσα φλαξης εγγρφων (745 m2) και τους χρους των ηλεκτρομηχανικν εγκαταστσεων. Στις στθμες Β και Γ βρσκονται ξι ( 1202 m2 ) και τσσερις (745 m2) αντστοιχα αθουσες φλαξης αρχειακν τεκμηρων. Οι δο συγκεκριμνοι ροφοι, ακολουθντας την κλση του εδφους, χουν μρος μνο του περιμετρικο τους τοχου ξω απ το δαφος, εν οι οροφς τους αποτελον εξωτερικ βατ δματα στρωμνα με μρμαρο, το οποα σβνουν στο φυσικ δαφος. Στην πσω πλευρ της στθμης Γ ( πνω απ το δαφος) υπρχει η εσοδος για το αρχειακ υλικ, ο θλαμος απεντμωσης, οι αθουσες ταξινμησης και τα εργαστρια συντρησης, βιβλιοδεσας και φωτογρφησης.

Εξοπλισμς
λες οι ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις εναι σγχρονης τεχνολογας. Ελγχονται και διαχειρζονται ηλεκτρονικ μσω του αυτοματοποιημνο συστματος ΒMS (Building Management System).

Ενργεια
Το κτριο διαθτει υποσταθμ ηλεκτρικς ενργειας και γενντρια ικαν να καλπτει τις ανγκες σε ρεμα για περπου δο ημρες. Επσης δεξαμεν νερο (200 μ3 ) για τις ανγκες του συστματος πυρσβεσης σε περπτωση διακοπς της παροχς, καθς και δεξαμενς πσιμου νερο ημερσιας κατανλωσης (6 μ3).

Κλιματισμς - Αερισμς
Πλρης κλιματισμς και αερισμς και απλυτες συνθκες γρανσης -αφγρανσης, καθαρτητας και θερμοκρασας του αρα.
Υπρχει δυναττητα κεντρικο τοπικο χειρισμο του συστματος.

Πυροπροστασα
Πυρανχνευση σε λους τους χρους και σστημα γκαιρης πυρανχνευσης στα αρχειοστσια. Συστματα πυρσβεσης: με αριο FM 200 σε λους τους χρους αποθκευσης, με CO2 στους χρους των ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων, με νερ στους χρους εργασας. Στους διαδρμους υπρχουν πυροσβεστικς φωλις και φορητ μσα πυρσβεσης σε λους τους χρους.

Φωτισμς
Στα αρχειοστσια προβλπεται ειδικς φωτισμς κατακρυφων επιφανειν. ο φωτισμς τθεται σε λειτουργα με ανιχνευτς κνησης επιτρποντας κθε φορ να φωτζεται το ανλογο τμμα της αθουσας. Στους χρους αποθκευσης και μελτης των εγγρφων χουν εγκατασταθε φωτιστικ σματα με λμπες που περιορζουν τη UV ακτινοβολα. Στο αναγνωστριο, η νταση των φωτιστικν αυξομεινεται αυτματα ανλογα με τις συνθκες του φυσικο (εξωτερικο) φωτισμο.

Ασφλεια Security Measures
Οι εξωτερικς εσοδοι και οι πρτες των αρχειοστασων ελγχονται απ σστημα συναγερμο. Η κνηση στους εσωτερικος διαδρμους και στον περιβλλοντα χρο ελγχεται απ κμερες που μεταφρουν την εικνα σε οθνες που βρσκονται στα σημεα ελγχου. Για λγους ασφαλεας του υλικο κμερες τοποθετθηκαν και στο αναγνωστριο.

Επικοινωνα
Το κτριο χει εγκατσταση δομημνης καλωδωσης οπτικν ινν για τη μεταφορ φωνς και δεδομνων.
Η τηλεφωνικ επικοινωνα επιτυγχνεται με γραμμς ISDN. Υπρχει δυναττητα ασρματης επικοινωνας και τηλεδισκεψης.

Αρχειοστσια

Οι υπγειοι αποθηκευτικο χροι εναι χωρισμνοι σε μεγλες αθουσες για λγους ασφαλεας. Οι πρτες αποτελονται απ ειδικ πυρμαχο υλικ.
Σμφωνα με τη στατικ μελτη χει υπολογιστε ωφλιμο φορτο 1300 kg/m2 για τις στθμες B και Γ. (για την Α δεν τθεται θμα, αφο εδρζεται στο δαφος). Σε λους τους χρους τοποθετθηκαν κινητς αρχειοθκες. Το μεγαλτερο μρος τους (ρφια 16.800 μ.) θα εναι χειροκνητες. Στη στθμη Γ θα τοποθετηθον ηλεκτροκνητες αρχειοθκες (ρφια 4.032 μ.).
Το αρχεο του ιδρυτ των ΓΑΚ Γιννη Βλαχογιννη (που περιλαμβνει και τα αρχεα της Ελληνικς Επανστασης του 1821) θα παραμενει στα παλι ξλινα πιπλα στα οποα βρσκεται.

Αναγνωστριο

Ο χρος του αναγνωστηρου και της βιβλιοθκης (ΣΤ στθμη) βρσκονται στο πιο προνομιακ σημεο του κτηρου. Στις δο πλευρς του ενιαου χρου, μεγλες γυλινες επιφνειες επιτρπουν στον επισκπτη τη θα προς να μεγλο τμμα της Αθνας. Tο φυσικ φως δνει μια ευχριστη ασθηση στους αναγνστες, αλλ εναι επιβλαβς για το αρχειακ υλικ που μελετον. Για το λγο αυτ τα τζμια χουν επενδυθε με ειδικς μεμβρνες που αποτρπουν τη δοδο της UV ακτινοβολας.

Η αθουσα χει επιστρωθε με υπερυψωμνο δπεδο κτω απ το οποο διρχονται οι καλωδισεις. τσι, σε κθε σημεο του αναγνωστηρου μπορε να υπρξει παροχ ηλεκτρισμο, τηλεφνου, ηλεκτρονικν δεδομνων.
Στο αναγνωστριο μπορον να μελετον ταυτχρονα εβδομντα τομα. χουν προβλεφθε 5 θσεις με αναγνστες - εκτυπωτς μιρκοφλμ (microfilm reader printer), 10 με Η/Υ συνδεδεμνους στο δκτυο των ΓΑΚ. Σε λα τα τραπζια μελτης υπρχουν πρζες στε οι ερευνητς να μπορον να χρησιμοποιον laptop. Στον εξοπλισμ του αναγνωστηρου περιλαμβνεται και ειδικ πιπλο μελτης χαρτν και σχεδων.

Αθουσα πολλαπλν χρσεων
Η αθουσα διαλξεων χει χωρητικτητα 100 ατμων και διαθτει ασρματο εξοπλισμ αυτματης μετφρασης.
Τα καθσματα εναι κινητ και η αθουσα μπορε να μετατραπε, ανλογα με τις ανγκες, σε αθουσα σεμιναρων εκθεσιακ χρο.

Εξωτερικ Αποθετρια [κτριο Μ. Νομικο και κτριο Ρ. Παλαμδη]
Εκτς απ το κτριο του Ψυχικο, η ΚΥ των ΓΑΚ διαθτει και λλα δο κτρια που στεγζονται αρχειοστσια. Το να βρσκεται στην οδ Μιχαλ Νομικο (περιοχ Πατησων) συνολικο εμβαδο 640 τμ. και το λλο στην οδ Ργα Παλαμδη (περιοχ Ψυρρ) συνολικο εμβαδο 900 τμ. Το τελευταο, παλαι βιομηχανικ κτριο, εναι ιδιοκτησας ΓΑΚ και χει ανακαινιστε στε να αποτελσει ενδιμεσο καταθετριο αρχεων. Και στα δο αυτ κτρια-αρχειοστσια φυλσσονται αρχεα του 20ου αινα.

 

 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )